GEMEENTE TRAM NIJMEGEN

Introductie

Stadsvervoer in

Nijmegen

Al het andere

Streekvervoer rond

 Nijmegen

Enkele interessante links

 

(NB: De inhoud van deze websites valt geheel buiten mijn verantwoordelijkheid)

 

 

 

Klik op het logo om verder te gaan.

 

De missie van de Nederlandse Vereniging voor Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen (NVBS) is gebaseerd op haar statuten en is in 2010 als volgt geformuleerd:

• Het is de missie van de NVBS om belangstellenden in het spoor- en tramwegwezen in verenigingsverband te organiseren, hun kennis te verdiepen en hun beleving te intensiveren en om als vereniging de publieke waardering van het railvervoer te bevorderen.

Daarbij werd als visie van de NVBS verwoord:

• De NVBS streeft er naar informatie en faciliteiten, die een intensieve beleving en een verdieping van de kennis van het spoor- en tramwegwezen mogelijk maken, ruim en gemakkelijk toegankelijk aan leden ter beschikking te stellen.

 

 

 

De Tramweg-Stichting, opgericht op 11 augustus 1965, steunt pogingen om Nederlands trammaterieel te restaureren, voor het nageslacht te bewaren en er zo mogelijk mee te rijden.

Om dat doel te bereiken, probeert de TS financiële middelen te vergaren om daarmee tot sloop gedoemde tramrijtuigen te redden. Niet iedere tram natuurlijk; het moet wel gaan om bijvoorbeeld de laatste vertegenwoordiger van een bepaald type, of een rijtuig met een bijzondere levensloop, etcetera.

Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met plaatselijke vervoersmusea, het Nederlands Spoorwegmuseum en andere organisaties op het gebied van industriële archeologie. Ook internationaal bestaan contacten met verwante organisaties die zich bezighouden met het bewaren van mobiel erfgoed.

 

 

 

 

De Modelspoorclub Maas en Waal in Boven Leeuwen bouwt (onder andere) aan de Stoomtram Maas en Waal in model in de schaal Sm (1:64 meterspoor). Het rijdende diorama 'Koningswaal augustus 1933' is regelmatig op modelspoortentoonstellingen te zien. Momenteel wordt er gewerkt aan de bouw van het tramdepot Druten.